Wzywanie pomocy na wodzie – transpondery

0
33

Możliwość skutecznego wezwania pomocy na morzu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej może zadecydować o zdrowiu i życiu wielu osób znajdujących się na pokładzie. W związku z tym, wybierając się w podróż na szerokie wody, należy mieć na względzie kluczową kwestię, jaką jest bezpieczeństwo załogi i pasażerów. Z pomocą w takich przypadkach przychodzi urządzenie do nadawania sygnału wzywania pomocy zwane transponderem radarowym SART (Search And Rescue Transponder). W przypadku statków objętych konwencją SOLAS posiadanie transpondera jest obowiązkowe i wchodzi w skład systemu AIS.

Kryzysowe sytuacje na wodzie – co robić?

Gdy dochodzi do sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu załogi, konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań ratunkowych oraz przejść do wezwania pomocy. Każdy jacht poruszający się po otwartych wodach powinien być wyposażony w specjalny nadajnik, dzięki któremu możliwe staje się ustalenie jego pozycji na wodzie oraz wysłanie sygnału alarmowego, który docelowo trafia do najbliżej położonej jednostki SAR (search and rescue), czyli służby ratownictwa. Posiadanie transpondera radarowego SART staje się więc kluczowe, dla zapewnienia bezpieczeństwa na wodzie.

Transponder radarowy SART

Radarowe urządzenie odzewowe SART jest częścią systemu GDMSS, czyli zbioru procedur i środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa poruszania się po wodach morskich oraz śródlądowych. Systemy łączności radiowej i satelitarnej mają za zadanie umożliwić jak najszybsze alarmowanie o niebezpieczeństwie oraz reakcję w postaci akcji poszukiwawczej i ratowniczej. Transpondery SART pracują w paśmie X i umożliwiają innym jednostkom wyposażonym w podobne urządzenie na zlokalizowanie rozbitków. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przejścia na szalupę ratunkową, transponder należy zabrać ze sobą i umieścić go w możliwie jak najwyższym punkcie ponad wodą.

Uruchomiony i pozostawiony w trybie czuwania transponder wysyła automatycznie informację do przebywającej w obszarze ratunkowym jednostki, gdy tylko wykryje sygnał radaru z pasma 9.2-9.5 GHz. Oprócz tego transponder, w zależności od modelu, może zaalarmować o obecności jednostki wzywającej pomocy sygnałem dźwiękowym lub świetlnym. W ramach odpowiedzi, jednostki, które odbierają sygnał, uzyskają informację o bieżącej pozycji rozbitków względem uch położenia.

Co zrobić w przypadku odbioru sygnału?

W przypadku, gdy na radarze pojawi się informacja o potrzebujących pomocy osobach, należy jak najszybciej przekazać wiadomość do najbliższej jednostki zajmującej się koordynacją akcji ratowniczych, która zainicjuje poszukiwania. W następnej kolejności, po zawiadomieniu właściwych służb, możemy podjąć próbę nawiązania kontaktu z rozbitkami korzystając z kanału 16 VHF. Jeżeli jest taka możliwość i nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu, warto objąć kurs w kierunku transpondera, a także podjąć obserwację. Może się bowiem okazać, że jednostka potrzebująca pomocy będzie próbowała wskazać swoją pozycję w inny sposób, np. sygnałami świetlnymi lub dźwiękowymi.

Więcej informacji znajdziesz na: https://sklepwind.pl/pl/c/TRANSPONDERY/423

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here